среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenie z plastiku na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie balaski z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych wypadków.

Balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu i proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy ogrodzenia z plastiku na plot i furtę sztachetowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak planowane sztachetki PVC na plot i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий